2017-06-30 12:01:02

Kalendar školske godine - 2017./2018.

Nastava počinje 4. rujna 2017. godine, a završava 15. lipnja 2018. godine:

prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine

drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2018. godine

Školski praznici:

zimski praznici počinju 27. prosinca 2017. godine, a završavaju 12. siječnja 2018. godine proljetni praznici počinju 29. ožujka 2018. godine, a završavaju 6. travnja 2018. godine ljetni praznici počinju 18. lipnja 2017. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi ili praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu

Portal ucenici.com pripremio je i PDF Školski KALENDAR za 2017./2018. godinu ZA PRINTANJE


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik