2017-12-06 08:44:21

Sveti Nikola u P© ©iroka Kula

Učenici Područne škole Široka Kula pjesmom, plesom i igrokazom dočekali su svetoga Nikolu.


Osnovna ¹kola dr. Franje Tušmana Lički Osik