2018-01-31 07:47:00

Pilot-projekt "Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija"

Naša Škola uključila se u Pilot-projekt "Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija". Pilot-projekt provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje iz Zagreba, a svrha Projekta je priprema nacionalnog pristupa uvođenju sustavnog - valjanog, objektivnog i pouzdanog vrednovanja rada škola.

Projekt se sastoji od 2 djela:

prvi dio obuhvaća samovrjednovanje rada škola

drugi dio obuhvaća vanjsko vrednovanje

Škola je imenovala Tim za kvalitetu, koji će nakon samoanalize škole uz podršku kritičkih prijatelja, krenuti na izradu razvojnog plana škole i u svibnju 2018. godine mora biti sačinjen Obrazac za samovrednovanje škola.

Od škola se tijekom samovrednovanja očekuje realna i argumentirana samoanaliza i procjena razvijenosti svih područja kvalitete te definiranje prioritetnih područja razvoja i planiranje ciljanih unapređenja u analiziranim područjima.

Školama će u procesu samoanalize podršku pružati parovi „kritičkih prijatelja” koji će pratiti rasprave Tima za kvalitetu i prema potrebi postavljati pitanja koja bi trebala poticati samorefleksiju i kritičku samoanalizu.

Konačni cilj Pilot-projekta je izrada modela vrednovanja za osnovne škole i gimnazije, odnosno-Prijedlog nacionalnog pristupa.


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik