2018-12-06 16:59:16

Sveti Niko svijetom šeta, traži djecu svoju...

I ove je godine sveti Nikola posjetio učenike razredne nastave Matične škole i Područne škole Široka Kula. Učenici Matične škole dočekali su svetog Nikolu brojnim pjesmama i pitanjima, a učenici Područne škole recitacijama i prigodnim igrokazom. Bilo je veselo i zanimljivo, a sveti Nikola je obećao doći i sljedeće godine.


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik