2019-03-06 11:05:27

Članovi Vijeća roditelja u 2018./2019. školskoj godini

  1. razred-Milan Crnković,

  2.a razred-Marina Nekić

  2.b razred-Marko Prša,

  3. razred-Đani Findrik,

  4.a razred-Azra Jurjević,

  4.b razred-Stjepan Špoljarić,

  5.a razred-Marija Čačić,

  5.b razred-Ivana Fadljević,

  6. razred-Romano Radoš,

  7.a razred-Zrinka Brakus,

  7.b razred-Marijana Perković,

  8. a razred-Gordana Tomac,

   8. b razred-Silvija Nikšić i

  PŠ Široka Kula-Suzana Orešković


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik