2019-09-10 13:37:14

Odluka o kriterijima za određivanje ciljnih skupina u Projektu „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)“

Navedena Odluka se nalazi u priloženim dokumentima.


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik