Raspored ostalog neposrednog rada u 2016./2017. – Matična škola

                                                                                 od 12. rujna 2016. godine

 

 Red. broj

Ime i prezime

Dopunska

nastava

Dodatna

nastava

INA

Informacije

razrednika

Informacije

predm. učitelja

1.

IVE ADAMOVIĆ

 

 

ponedjeljak

5. školski sat

srijeda

5. školski sat

Pomladak Crvenog križa

svaki drugi petak

15.30 - 17.00

utorak

2. sat

 

-

2.

KATA BALENOVIĆ

 

 

četvrtak

5. školski sat

utorak

5. školski sat

Likovna skupina

petak

5. školski sat

četvrtak

3. školski sat

 

-

3.

LUKA BLAŽEVIĆ

-

-

-

-

-

4.

JAKOV BULJAN

 

četvrtak

7. školski sat

-

-

četvrtak

4. školski sat

četvrtak

2. školski sat

5.

LUKA CAREV

 

 

ponedjeljak

7. školski sat

-

-

 

ponedjeljak

9.35 – 9.50

10.35 – 10.50

6.

MILANA ĆUTIĆ

 

 

ponedjeljak

utorak

7. školski sat

četvrtak

7. školski sat

-

-

srijeda

3. školski sat

7.

DANIJELA JERBIĆ

 

 

 

-

-

Mladi biolozi

četvrtak

14.15 – 15.00

Likovna skupina

petak

16.00 – 17.30

Vizualni identitet škole

ponedjeljak 5. i 6. školski sat

ponedjeljak

3. školski sat

ponedjeljak

4. školski sat

8.

IVANKA KEKIĆ

 

 

utorak

6. školski sat

(povijest – 6.b)

utorak

7. školski sat

(geografija – 6.a)

srijeda

7. školski sat

(geografija – 5.a, 5.b)

Mladi geografi

srijeda

15.00 – 16.30

-

utorak

4. školski sat

9.

TOMISLAV KLARIĆ

 

 

-

-

Vjeronaučna skupina

utorak

16.00 – 17.30

-

srijeda

3. školski sat

10.

STIPE LULIĆ

 

 

utorak

4. školski sat

srijeda

5. školski sat

Nogometna skupina 3.-6. r.

svaki drugi četvrtak

15.00 – 16.30   

ponedjeljak

3. školski sat

-

11.

MARIJA MILINOVIĆ MARKOVIĆ

 

 

-

-

Vjeronaučna skupina

(prvopričesnici)

ponedjeljak

15.00 – 16.30

-

utorak

9.35 – 9.50

10.35 – 10.50

četvrtak

9.35 – 9.50

12.

RENATA MILKOVIĆ DOMAZET

 

-

petak

7. školski sat

Dramska skupina

ponedjeljak

7. školski sat

ponedjeljak

5. školski sat

ponedjeljak

5. školski sat

13.

IVAN NEKIĆ

 

 

-

petak

7. školski sat

Mladi informatičari

svaka druga srijeda

16.00 – 17.30

-

utorak

5. školski sat

14.

MARINA NEKIĆ

 

 

 

svaki drugi utorak

6. školski sat (5.b)

svaka druga srijeda

7.10 – 7.55 (5.a)

7. školski sat (8. r.)

svaki drugi četvrtak

7. školski sat (6.a)

svaka druga srijeda

7. školski sat (8.b)

Klub štovatelja engleskog jezika

ponedjeljak

7. školski sat ili

od 16.00 sati (po potrebi)

srijeda

5. školski sat

srijeda

5. školski sat

15.

VESNA OREŠKOVIĆ

 

 

četvrtak

5. školski sat

srijeda

5. školski sat

Literarna skupina

ponedjeljak

5. školski sat

 

četvrtak

4. školski sat

-

16.

MARIJANA PAVIČIĆ

 

 

 

-

-

Pjevački zbor

ponedjeljak

14.10 – 15.40

Sviranje

četvrtak

14.10 – 15.40

 

-

ponedjeljak

7. školski sat

17.

ANDRIJANA PIASEVOLI KLARIĆ

 

-

četvrtak

7.10 – 7.55

Mladi povjesničari

svaki drugi utorak

16.00 – 17.30

utorak

6. školski sat

utorak

6. školski sat

18.

KRISTINA PRŠA

 

 

 

ponedjeljak

7. školski sat (7. r.)

petak

7.10 – 7.55 (8.b)

6. školski sat (8.a)

ponedjeljak

16.00 – 16.45 (7. r.)

-

-

četvrtak

2. školski sat

19.

MILAN RADMANOVIĆ

 

 

 

-

-

Odbojka

srijeda

16.30 – 18.00

utorak i petak

7. školski sat

utorak

6. školski sat

četvrtak

6. školski sat

20.

BEBA ROMAC

 

-

-

Vjeronaučna skupina

srijeda

7. školski sat

-

srijeda

7. školski sat

21.

LJUBA SORIĆ

 

 

srijeda

5. školski sat

utorak

5. školski sat

Recitatorska skupina

četvrtak

5. školski sat

srijeda

2. školski sat

-

22.

DARKO STOLAC

 

 

 

-

-

Mladi tehničari

utorak

14.10 – 14.55

Klub mladih tehničara

15.30 – 16.15

Šahovska skupina

petak

7. školski sat

 

-

petak

6. školski sat

23.

NIKICA ŠUŠIĆ

 

 

 

ponedjeljak

7. školski sat (8.a)

-

Učenička zadruga (1. – 8. r.)

ponedjeljak

14.10 – 15.40

Folklorna skupina (1. – 8. r.)

ponedjeljak

15.45 – 17.15

 

četvrtak

5. školski sat

četvrtak

5. školski sat

24.

KATARINA VALENTIĆ

 

-

-

-

-

srijeda

4. školski sat

25.

TATJANA VLAINIĆ

 

 

-

svaka druga srijeda

13.20 – 14.50 sati

Klub čitatelja

svaka druga srijeda

13.20 – 14.50 sati

-

petak

2. školski sat